Perioada de desfasurare a concursului:

– 10 aprilie – 25 aprilie 2019, in magazinul Swiss Corner Arad, Cluj, Brasov si pe www.swiss-corner.ro

– 26 aprilie 2019 – extragerea castigatorului in magazinul Swiss Corner Arad, Cluj, Brasov

Organizatorul concursului:

Organizatorul concursului este S.C. Swiss Corner S.R.L (denumita in continuare “Administrator”)

cu sediul in Timisoara, str. Dr.Grigote T. Popa, nr.81, et.4, ap.7, avand cod unic de inregistrare J35/258/2012,

atribut fiscal RO 299664422, telefon: 0799 763 726, e-mail: office@swisscorner.ro

Participarea la acest concurs implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament

(denumit in continuare “Regulament”) precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

Modul de desfasurare:

Concursul de tip tragere la sorti este gazduit sub forma unei extrageri in magazinul Swiss Corner Arad, Cluj, Brasov si pe www.swiss-corner.ro

In cadrul Concursului , Participantii trebuie:

  1. Sa achizitioneze orice produs din magazinele Swiss Corner
  2. Sa completeze numele si datele personale pe tichetul de tragere la sorti primit la casa de marcat,

care va fi introdus in urna special amenajata.

Premiul concursului:

In cadrul concursului va fi acordat 1 premiu (ales prin tragere la sorti) la alegere pentru fiecare punct de lucru, cumparatorii de pe site intrand in concurs in orasul aferent comenzii trimise, premiul constand in:

1 x MINI OUA DE PASTE – 10 RON

1 x CIOCOLATA STELLA CU TREI TIPURI DE CEREALE – 12 RON

1 x CIOCOLATA REBER CU RON – 15 RON

1 x CIOCOLATA FIGURINE DE PASTE – 12 RON

1 x MARSHMELLOWS TRASE IN CIOCOLATA – 13 RON

1 x STICLA DE APA – 41 RON

VALOARE TOTALA : 103 RON

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani.

In cazul refuzului scris al castigatorului de a beneficia de premiu, Organizatorul isi rezerva dreptul de

a nu mai atribui premiul respectiv. Premiul se va acorda, prin extragere fizica a taloanelor de tombola

introduse in urna, conform coditiilor specificate in prezentul Regulament.

Conditii de participare:

Participarea la acest concurs implica cunoasterea si acceptarea intergrala, expresa si neechivoca a

prezentului Regulament. La Concurs poate participa orice persoana fizica, rezident sau domiciliat in

Romania si care indeplineste urmatoarele conditii:

– Achizitioneaza ORICE PRODUS , in perioada 10 APRILIE  – 25 APRILIE 2019

– Completeaza tichetul de tragere la sorti primit la casa de marcat, care va fi introdus in urna amenajata

– Accepta sa respecte regulile de participare si este de acord implicit cu termenii si conditiile concursului.

Angajatii Organizatorului, angajatii agentilor, precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al II-lea

inclusiv , nu pot participa la concurs.

Prezentul concurs este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la

desfasurarea concursurilor, reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea

produselor si a serviciilor de piata (republicata) .

Stabilirea castigatorului si acordarea premiului:

Desemnarea castigatorului se va realiza prin tragere la sorti, in data de 26.04.2019, castigatorul urmand

sa fie contactat telefonic de catre Organizator pentru a li se oferi premiul in termen de 48 ore de la extragere.

Se va extrage 1 castigator. Castigatorul va trebui sa ridice premiul din magazinul Swiss Corner Cluj, Arad, Brasov. Un participant va fi declarat castigator daca indeplineste conditiile de participare din prezentul Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul, in cazul in care participantul nu indeplineste

conditiile de participare si/sau se afla in imposibilitatea de a primi premiul, este descalificat, renunta sau

refuza sa primeasca premiul. Participantul castigator va fi fugat sa furnizeze Organizatorului numele,

prenumele si numarul de telefon.

In cazul in care un participant, desemnat castigator, este in imposibilitatea de a primi premiul, este descalificat,

renunta sau refuza sa primeasca premiul, precum si in cazul in care nu sunt indeplinite oricare dintre conditiile

de acordare a premiului, prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul va acorda premiul urmatoarei rezerve,

in ordinea extragerii acestora. In cazul epuizarii rezervelor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui

premiul respectiv. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in perioada mentionata, acesta pierde dreptul

de a primi premiul, care va fi acordat uneia dintre rezerve.

Premiul acordat este nominal, nu poate fi inlocuit cu un alt premiu si nici nu poate fi convertit in bani. In cazul

refuzului scris al Castigatorului de a beneficia de premiul oferit de catre Organizator, acesta din urma isi rezerva

dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

Conditiile de acordare a premiului:

premiul va fi acordat Castigatorului, cu obligatia indeplinirii urmatoarelor conditii: castigatorul trebuie sa fie

major si sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament.

Comunicarea cu Participantul castigator trebuie sa fie posibila in termenii mentionati in prezentul Regulament.

In cazurile in care Participantul castigator transimite alte date decat cele transmise pe tichetul de tombola, precum

si in oricare din cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a premiului, Organizatorul isi rezerva

dreptul de a refuza acordarea Premiului. In cazul in care Participantul castigator nu a implinit , pana la

momentul nominalizarii sale, varsta de 18 ani, acesta va putea intra in posesia premiului, doar prin

reprezentantul sau legal. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare

fiind adusa la cunostinta publicului, sau de a intrerupe oricand descfasurarea Concursului, fara drept de

compensare si fara obligatie de preaviz.

Responsabilitatea:

Organizatorul nu isi asuma responsabilitateain cazul oricarei situatii create in urma participarii la Concurs sau a

utilizarii premiului de catre Participanti.

Date personale:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi datele personale ale participantilor obtinute ca urmare a desfasurarii

concursului, in scop de marketing. Datele personaleprelucrate de catre Organizator, in vederea desfasurarii

Concursului vor fi, numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail, primite direct de la participanti.

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Participantii au

dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa, adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor

personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. precum si a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor

cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

– dreptul de a fi informat

– dreptul de a  avea acces la date

– dreptul de interventie asupra datelor

– dreptul de opozitie la prelucrarea datelor

– dreptul de a se adresa justitiei

Modificarea Regulamentului:

Pana la data unei ventuale modificari a Concursului, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in

prezentu Regulament. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de

catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt disponibile in magazinul Swiss Corner Cluj, in

care se desfasoara Concursul.

Reclamatii si litigii:

Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Concursului va fi adresata in scris Organizatorului,

la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament. In termen de 5 (cinci) zile de la data la care

s-a produs evenimentul reclamat. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se

vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acesta nu va fi posibila, litilgiile vor fi solutionate de

instantele judecatoresti competente.